Invaliditātes pensija

Jūs vēlaties saņemt invaliditātes pensiju, taču neesat pārliecināts, vai izpildāt visus nepieciešamos nosacījumus. Tas nav īsti pārsteidzoši, ņemot vērā, ka pēdējā laikā likumi ir tik daudz reizes mainījušies, ka cilvēki vairs nebija par to pārliecināti.

Ja vēlaties uzzināt visu, kas jūs interesē, šeit ir sniegta būtiska informācija, kas jums var palīdzēt. Pirmkārt, jāzina, ka nosacījumi sieviešu un vīriešu tiesību uz invaliditātes pensiju izmantošanai ir vienādi, taču tie atšķiras tikai pēc cēloņa un, protams, ar invaliditātes pakāpi.

Tātad ir vairāki cēloņi, kas ir radījuši zināmu nosacījumu, un attiecīgi ir arī daži noteikumi. Ja iemesls ir darba spējas samazināšanās sakarā ar traumu darbā, tad tiesības tiek izmantotas neatkarīgi no pensionēšanās ilguma un, protams, vecuma.


Ja invaliditāti izraisīja ievainojums, kas nenotika darba tiesisko attiecību laikā, piemēro nedaudz atšķirīgus noteikumus. Persona ir tiesīga, ja darba stāžs ir viena trešdaļa no nodarbinātības.

Nodarbinātība tiek uzskatīta par gadu skaitu no brīža, kad cilvēkam aprit 20 un līdz invaliditātei. Kas attiecas uz pašu pensijas apmēru, tad vispirms tiek ņemts vērā pievienotais darba stāžs. Ko tas nozīmē?

Pievienotā prakse attiecas uz periodu, kas tiek pievienots, nosakot invaliditātes pensiju. Tā ilgumu aprēķina tā, lai iekļautu laikposmu līdz 55 gadu vecumam. Par pašu summu ir jāzina, ka tā ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Tas galvenokārt ir iemesls un, protams, fiziskā bojājuma pakāpe.

Ja vēlaties pieteikties, jums ir jāapkopo nepieciešamā dokumentācija, ti, medicīniskā dokumentācija, kurā jūs arī iesniegsit darba spēju novērtējumu. Eksperti, kas iecelti saskaņā ar Horvātijas Republikas valdības noteikumiem, jāiesaista visā procedūrā.

Foto: mangostock / Shutterstock

DEĀK vadītājs slimo, pensija kavējas (Jūnijs 2021)